Veiligheid

Wilt u kozijnen schilderen, of het schilderen van de kozijnen uitbesteden? Houd er rekening mee dat niet alleen de uitstraling, maar ook de veiligheid van kozijnen van groot belang is binnen de toepassing die u kiest. Kozijnen vormen geen dragend element binnen een constructie, maar dat neem aan de andere kant niet weg dat er wel degelijk sprake is van een belasting.

Soorten veiligheid

We onderscheiden op het gebied van veiligheid en kozijnen drie verschillende soorten. Het is bijvoorbeeld van belang om ervoor te zorgen dat de kozijnen voldoende kracht hebben om hun eigen gewicht te dragen. Denk aan de andere kant echter ook na over de brandveiligheid van de kozijnen, net als bijvoorbeeld de sociale veiligheid door u te wapenen tegen inbraken. Wat dat betreft zouden veiligheid en kozijnen altijd hand in hand moeten gaan, door hier zowel tijdens de aanschaf als tijdens het onderhoud voldoende rekening mee te houden.

Sterkte van het kozijn

U dient de sterkte van het kozijn te berekenen op basis van onder andere de permanente belasting, maar ook op basis van de veranderende belastingen. Het is de combinatie van deze twee elementen die ervoor zorgt dat er druk op het kozijn kan ontstaan. Het kozijn dient hier vervolgens voldoende weerstand aan te bieden, om een veilige situatie te kunnen garanderen en er daarmee voor te zorgen dat de duurzaamheid niet in het geding komt. De grootte van de belastingen op kozijnen staat omschreven in de NEN 6702 TGB Belastingen en Vervormingen.

Permanente belastingen

Tot de permanente belastingen voor kozijnen rekenen we natuurlijk het eigen gewicht, maar ook dat van de vullingen en van andere onderdelen. Het kan gaan om het glas dat we in het kozijn gebruiken, maar daarnaast bijvoorbeeld ook de zonwerende voorzieningen die we aanbrengen. Het voordeel van permanente belastingen is dat deze zich relatief eenvoudig en nauwkeurig laten berekenen, waardoor het mogelijk is de kozijnen daar volledig op af te stemmen. De veranderlijke belastingen komen onder andere voort uit de wind, die kan variëren in kracht en richting. Het is wat dat betreft lastiger om voor een goede wapening tegen deze vorm van belasting te zorgen.

Technische eisen aan kozijnen

Maak uw keuze

 • Brandveiligheid

  De brandbestendigheid van een kozijn vormt een belangrijk technisch aspect...

 • Bruikbaarheid

  De bruikbaarheid van kunststof raamkozijnen en andere kozijnen is afhankelijk van een aantal vers...

 • Energiezuinigheid

  Bent u op zoek naar energiezuinige kozijnen, of wilt u de kozijnen energiebesparend uit laten voe...

Maak uw keuze

 • Gezondheid

  Kozijnen hebben betrekking op uw gezondheid, waardoor het verstandig is om daar rekening mee te h...

 • Milieu

  Het milieu en kozijnen hebben op verschillende fronten met elkaar te maken. Het is van belang om ...

 • Veiligheid

  Wilt u kozijnen schilderen, of het schilderen van de kozijnen uitbesteden? Houd er rekening mee d...

Privacy Disclaimer Wie zijn wij Contact Sitemap

Treechicken BV - KvK nummer 51797917