Technische eisen aan kozijnen

Technische eisen aan kozijnen

Houd rekening met de technische eisen aan kozijnen, waar deze aan dienen te voldoen. Er is in een aantal geval sprake van regels in het Bouwbesluit, terwijl in een aantal andere gevallen de richtlijnen vanuit de marktpartijen zorgen voor keuzevrijheid en mogelijkheden tot meer duurzaamheid.

Technische eisen aan kozijnen

Maak uw keuze

 • Brandveiligheid

  De brandbestendigheid van een kozijn vormt een belangrijk technisch aspect...

 • Bruikbaarheid

  De bruikbaarheid van kunststof raamkozijnen en andere kozijnen is afhankelijk van een aantal vers...

 • Energiezuinigheid

  Bent u op zoek naar energiezuinige kozijnen, of wilt u de kozijnen energiebesparend uit laten voe...

Maak uw keuze

 • Gezondheid

  Kozijnen hebben betrekking op uw gezondheid, waardoor het verstandig is om daar rekening mee te h...

 • Milieu

  Het milieu en kozijnen hebben op verschillende fronten met elkaar te maken. Het is van belang om ...

 • Veiligheid

  Wilt u kozijnen schilderen, of het schilderen van de kozijnen uitbesteden? Houd er rekening mee d...

Brandveiligheid en bruikbaarheid

Denk allereerst na over de brandveiligheid en de bruikbaarheid van de kozijnen. Op het moment dat de kozijnen op maat niet aan de eisen voor de brandveiligheid voldoen kunnen deze zorgen voor een brandoverslag, of kan de remming van rookdichtheid onvoldoende zijn. Het is van belang om hier goed naar te kijken. De technische eisen aan kozijnen op het gebied van de bruikbaarheid richten zich onder andere op de maten qua hoogte en breedte. Wat dat betreft is het verstandig om er kennis van te nemen en er op basis daarvan voor te zorgen dat de kozijnen waar u gebruik van maakt aan de eisen voldoen.

Veel warmteverlies via kozijnen
Veel warmteverlies via kozijnen

Energiezuinigheid en gezondheid

Denk daarnaast na over de technische eisen aan kozijnen op het gebied van energiezuinigheid en gezondheid. De gezondheid heeft betrekking op de beleving van de gebruiker op het gebied van vocht, geluid en reuk. Het is van belang dat de kozijnen hier voldoende weerstand in bieden en er onder andere voor zorgen dat er geen sprake is van geluidsoverlast. Op het gebied van energiezuinigheid kunnen de kozijnen helpen om het warmteverlies in een woning of pand tegen te gaan. Des te zuiniger de kozijnen zijn, des te beter het mogelijk is om de aanschafwaarde terug te verdienen via een lagere energierekening

Milieu en veiligheid

Tenslotte kennen we technische eisen aan kozijnen op het gebied van milieu en veiligheid. Het milieu heeft onder andere betrekking op de manier waarop we omgaan met het onderhoud, om de schade aan het milieu tot een minimum te beperken. Qua veiligheid kunt u denken aan de constructieve veiligheid met het oog

op de belasting, maar ook aan de brandveiligheid en de sociale veiligheid (inbraken) waar kozijnen voor kunnen zorgen. Wat dat betreft helpen de technische eisen aan kozijnen ons een goede keuze te maken voor producten die voldoen aan onze wensen en de richtlijnen zoals die gelden.

Privacy Disclaimer Wie zijn wij Contact Sitemap

Treechicken BV - KvK nummer 51797917